Quy trình

ninhhongsi.vt@gmail.com
Quy trình
Bước 1

Bước 1

Ngày đăng: 11/12/2023 11:16 AM

KHẢO SÁT QUA CHẤT LIỆU SOFA ĐỂ ĐƯA RA PHƯƠNG ÁN
Bước 2:

Bước 2:

Ngày đăng: 11/12/2023 11:16 AM

TẠO KHOẢNG TRỐNG THUẬN LỢI ĐỂ GIẶT SOFA
Bước 3:

Bước 3:

Ngày đăng: 11/12/2023 11:16 AM

PHA DUNG DỊCH GIẶT GHẾ VÀ PHUN ĐỀU LÊN BỀ MẶT GHẾ.
Bước 4:

Bước 4:

Ngày đăng: 11/12/2023 11:16 AM

DÙNG MÁY GIẶT CẦM TAY GIẶT ĐỀU TOÀN BỘ BỀ MẶT CỦA GHẾ SOFA
Bước 5:

Bước 5:

Ngày đăng: 14/12/2023 04:40 PM

 HÚT SẠCH NƯỚC DƠ SAU KHI GIẶT SOFA VÀ SẤY KHÔ.
Bước 6:

Bước 6:

Ngày đăng: 05/01/2024 10:38 PM

DỌN DẸP VÀ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG.
Bước 7:

Bước 7:

Ngày đăng: 05/01/2024 10:41 PM

NGHIỆM THU VÀ BẢO HÀNH DỊCH VỤ
Map
Zalo
Hotline